ESSÈNCIES FLORALS DEL DR. BACH

Primer va elaborar 12 essències, i perquè 12, no ho sabrem, el Dr. Bach les va anomenar 12 flors sanadores i  que tenen a veure amb 12 tipus de personalitats diferents, 12 signes astrològics, 12 lliçons a aprendre a la vida. També ho podem associar a 12 principis còsmics i als 7 xacres, tot això ho han anat pensant i dient diferents estudiosos del Dr. Bach, ja que ell no ens va deixar escrit més que unes notes curtes de cada flor, tot el que ens ha arribat ha estat pels seus col·laboradors, ell va destruir les seves notes i resultats abans de morir, ell, ens va ensenyar a pescar, però no ens va donar els peixos. Per això la investigació floral encara dura avui en dia i des de que vaig fer el meu primer curs el 2011, cada vegada que participo en una xerrada o taller aprenc coses noves dels meus companys de camí.

LES 12 PRIMERES I ANOMENADES SANADORES:

el Dr. Bach en els pocs escrits que va deixar, pensava que havia 12 qualitats per tal de guarir-nos i a cada una de les flors el va veure aquesta qualitat. Aquestes les va trobar i elaborar en dos anys (1930-1932) 

1)  Impatiens    (PERDÓ)

2)  Mimulus    (SIMPATIA)

3) Clematis  (GENTILESA)

4) Agrimony  (TRANQUILITAT)

5) Chicory     (AMOR)

6) Vervain  (TOLERÀNCIA) 

7) Centaury (FORÇA)

8) Cerato  (SABIDURIA) 

9) Scleranthus  (FERMESA)

10) Water Violet  (ALEGRIA)

11) Gentian  (COMPRENSIÓ)

12) Rock Rose  (CORATGE)

LES 7 SEGÜENTS O AJUDANTS:

Aquestes va dir que eren per a reforçar les 12 primeres. Però aquestes qualitats tenen 7 etapes per tal de guarir-nos. Aquestes juntament amb les 19 restants les va elaborar també en 2 anys igual que les primeres 12. (1933-1935)

1) Gorse   (AMOR)         

2) Oak    (SABIDURIA)

3) Heather  (PAU)   

4) Rock Water  (CERTESA)  

5) Vine  (ALEGRIA) 

6) Olive (FE)  

7) Wild Oat  (ESPERANÇA)  

LES 19 MÉS ESPIRITUALITZADES:

El Dr. Bach va trigar 2 anys en trobar i preparar les primeres 12 (1930-1932) i aquestes 19 més el 7 ajudants (26) només en 2 anys també (1933-1935).

1)   Cherry Plum

2)   Elm

3)  Aspen

4)  Chesnut Bud 

5)  Larch

6)  Horbeam

7)  Willow

8)  Beech

9)  Crab Apple 

10)  Walnut

11)  Holly

12)  Star of Bethlehem

13)  White Chestnut 

14)  Red Chestnut

15)  Pine 

16)  Honeysuckle 

17)  Wild Rose

18)  Mustard

19)  Sweet Chestnut